ทะเบียนรถไทย ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย เลขทะเบียนรถ มงคล ถูกโฉลก ป้ายดำ ฟ้า จากกรมขนส่งทางบก ดูดวง ดูดวงกับทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ |เลขสลับ | เลขหาบ | เลขเบิ้ล | เลขตอง | อักษรเบิ้ล | ป้ายขาวดำ
  • banner.png
  • banner2.png
 
ทดสอบข่าวสารทะเบียนรถ 
ประมูลทะเบียนรถ
กรมขนส่งเปลี่ยนแปลงค่าภาษีป้าย  ธ. กรุงเทพ สะสมทรัพย์
 สาขา ซอยอารีย์
 เลขที่บัญชี 127-4477-569
 ธ. ไทยพาณิชย์ ออมทรพัย์
 สาขา กรมการขนส่งทางบก
 เลขที่บัญชี 279-2011-694
 ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์
 สาขา โลตัส-วังหิน
 เลขที่บัญชี 640-205-9999
 ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์
 สาขา เมกาบางนา
 เลขที่บัญชี 688-1-16688-6
 
หมายเหตุ :
 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการ  ชำระเงินมาที่

 FAX หมายเลข : 02-0411168
 หรือโทรแจ้ง   :  086-168-8668
 086-168-6886 

 ID LINE : tabienrod 

Who's Online

We have 2 guests online
เอกสารที่ต้องใช้เพื่อจดทะเบียนรถสวย

รถใหม่ป้ายแดง
1. นัดรับเอกสาร (ชุดโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนรถ)ได้ที่กรมการ
ขนส่งทางบกจัตุจักร อาคาร2 ชั้น5
2. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
(ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอนสิทธิ)
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง)
4. นำเอกสารทั้งชุดที่ได้รับจากเรา ยื่นส่งโชว์รูมรถยนต์ เพื่อดำเนินการจดทะเบียน ชำระค่าภาษีรถยนต์ ต่อไป ( ทะเบียนรถสามารถออกเลขได้ทันที,และท่านสามารถเก็บไว้ได้นานอย่างต่ำ 3 ปี )


รถมีทะเบียนเดิมอยู่แล้ว
กรณีรถติดไฟแนนซ์ ผู้เช่าซื้อติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอเบิกสมุดคู่มือจดทะเบียนทะเบียนรถยนต์ มาเพื่อดำเนินการสลับเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ เป็นเลขทะเบียนรถสวยที่ท่านเลือก
1. ใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ,ผู้ครอบครองพร้อม
เซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ,ผู้ครอบครองพร้อมเซ็นต์ชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

กรณีที่เป็นรถยนต์ซื้อเงินสด/ไม่ติดไฟแนนซ์
1. ใช้สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมเซ็นต์รับรอง
สำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครองพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
ถูกต้องจำนวน 2 ชุด
4. หนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด (เซ็นต์ชื่อผู้มอบอำนาจ)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวม ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
 
ดาวน์โหลดเอกสารงานทะเบียนรถสวย
เพื่อความสะดวกของลูกค้า Tabienrodthai.com ได้รวบรวมเอกสารที่ใช้สำหรับการดำเนินธุรกรรม เกี่ยวกับการสลับ/เปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ และทุกๆด้าน ให้ท่านสามารถดาวน์โหลดไปเพื่อใช้งาน ได้อย่างพร้อมสรรพ แบบ 1 stop service
งานทะเบียนรถยนต์ทั่วไป    
• แบบคำขอจดทะเบียนรถยนต์ เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• แบบคำขอโอนและรับโอนรถยนต์ เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• หนังสือมอบอำนาจ เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ    
หนังสือยินยอม    
แบบคำขออื่น ๆ    
     
ใบอนุญาตขับรถยนต์    
• แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ
๑ ปีเป็น ๕ ปีสามารถต่อใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าได้ก่อน ๑ เดือน)
เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ (หรือเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ
ชั่วคราวเป็น ๕ ปี ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวต้องหมดอายุก่อน)
เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
• แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ (สอบใหม่) เอกสารด้านหน้า เอกสารด้านหลัง
แบบคำขออื่น ๆ (ชำรุด สูญหาย แก้ไขชื่อ สกุล ที่อยู่)    
แบบยื่นเรื่องราวอื่น ๆ (ขอรับใบอนุญาตแทนใหม่ กรณีสูญหาย ชำรุด ลบเลือนในสาระสำคัญ)    


หนังสือยินยอม

( สำหรับผู้ที่ต้องการสลับ/เปลี่ยนทะเบียนรถเลขสวย )

เอกสาร Microsof Word                เอกสาร Adobe Acrobat


หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

(สำหรับผู้ที่ต้องการโอนสิทธิ์หรือ รับโอนทะเบียนรถสวย,หมวดประมูล ป้ายกราฟฟิก)

เอกสาร Microsof Word                เอกสาร Adobe Acrobat

 
 

หน้าแรกทะเบียนสวย  |  ดูดวงกับเลขรถ ตามวันเกิด  |  เอกสารที่ต้องใช้ในวันจดทะเบียน   |   ติดต่อเรา

ขายทะเบียนสวย ทะเบียนรถ ลดราคา มีให้เลือกมากมาย ป้ายกราฟฟิค ป้ายขาวดำ ในราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น

ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ |เลขสลับ | เลขหาบ | อักษรเบิ้ล | อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ

2012 © Tabienrodthai.com All Right Reserved  |  desing by art-in-house.com